PSYCHOLOGICZNY OŚRODEK DIAGNOZY, TERAPII I ROZWOJU OSOBOWOŚCI - Wojciech Ożarowski, dr nauk hum., psycholog kliniczny

PSYCHOLOGICZNY OŚRODEK DIAGNOZY, TERAPII I ROZWOJU OSOBOWOŚCI - Wojciech Ożarowski, dr nauk hum., psycholog kliniczny

Specjalistyczne leczenie i porady psychologiczne.

Orzecznictwo:

Na podstawie wyników badań orzekamy o rodzaju stwierdzonych zaburzeń, nieprawidłowości i dysharmonii rozwojowych.

Formułujemy opinie psychologiczne dla celów oświatowych i medycznych z odpowiednimi wnioskami i zaleceniami.

Nasze fachowe opinie pomagają m.in.: nauczycielom w postępowaniu z dzieckiem dyslektycznym oraz pozwalają lekarzom na trafne postawienie rozpoznania i skuteczne leczenie medyczne.

Psychoterapia indywidualna

Opiera się na relacji emocjonalnej i intelektualnej między Klientem i psychoterapeutą. Celem jest rozwój osobowości, poprawa funkcjonowania w środowisku oraz usunięcie objawów chorobowych.

Metody naszej pracy mają eklektyczny charakter. Podczas psychoterapii stosujemy techniki wywodzące się z terapii poznawczej /A.T.Beck/, terapii humanistyczno-egzystencjalnej /C.R.Rogers/
i programowania neurolingwistycznego /Bandler i Grinder/.

Terapia rodzinna i małżeńska

Pracując z rodzinami, stosujemy podejście systemowe, przyjmując, że zachowania poszczególnych osób można zrozumieć jedynie w kontekście całego systemu rodzinnego, którego jest on członkiem.

Dążymy do jak najpełniejszego porozumienia na wszystkich poziomach, przy zachowaniu wzajemnego szacunku partnerów. Dbamy zwłaszcza o otwartą komunikację między członkami rodziny.

Umiejętność otwartego wyrażania swoich potrzeb i uczuć tak, aby były one do przyjęcia dla drugiej strony i aby uzyskać poparcie oraz zrozumienie, jest bezcenna.

Ludzie, którzy są ze sobą na co dzień, mają przekonanie, że wiedzą o partnerze wszystko, że partner wie, co jest dla nich ważne, że umie czytać mu w myślach.

Jakże wielkie jest zaskoczenie, gdy żyjąc ze sobą wiele lat, dowiadują się o prawdziwych marzeniach partnera, jego obawach, a czasem trudach codziennych, z których nie zdawali sobie sprawy.

Terapia online za pośrednictwem Skype

Prowadzimy również TERAPIĘ ON-LINE (via Skype)- nowa forma pomocy psychologicznej, która dotyczy pacjentów indywidualnych oraz par.

Każda sesja trwa 60 minut, zaś szczegóły kontraktu psychoterapeutycznego oraz warunki płatności ustalane są telefonicznie.

Porady psychologiczne

Porady są skuteczną formą pomocy, gdy problem Klienta jest wąski, szczegółowo sformułowany i konkretny. Na przykład:

- Jak rozwijać percepcję wzrokową dziecka?
- Jak radzić sobie z nieśmiałością?

Dla rodziców:

- konsultacje i porady
- interwencje rodzinne
- spotkania psychoedukacyjne:

* radzenie sobie z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi i adaptacyjnymi dzieci
* sposoby rozwiązywania konfliktów, redukcji lęku i nieśmiałości
* motywowanie do nauki i innych form aktywności i rozwoju
* sposoby budowania i podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem
* nauka uważnego słuchania, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dziecka
* inne

Dla nauczycieli:

- pomoc w rozwiązywaniu problemów klasowych, wychowawczych, konfliktów
- motywowanie dzieci do nauki i poznawania
- sposoby integracji klasy
- metody rozwiązywania indywidualnych problemów dzieci (emocjonalnych, rodzinnych, szkolnych)
- negocjacje i mediacje

Psychoedukacja

Stosujemy ją, gdy Klient oczekuje obszernych wyjaśnień, informacji i wskazówek postępowania w szerszym kontekście. Na przykład:

- Jak stymulować rozwój poznawczy dziecka?
- Jak rodzina może pomóc osobie z zaburzeniami odżywiania?

Oferujemy prowadzenie warsztatów umiejętności:

- porozumiewania się
- uważnego słuchania
- odmawiania
- rozwiązywania i zapobiegania konfliktom
- pokonywania nieśmiałości i tremy
- autoprezentacji
- zawierania przyjaźni
- ochrony swoich granic
- akceptacji własnej osoby i wiary we własne możliwości
- koncentracji, efektywnego uczenia się oraz zdawania egzaminów
- inne

Szkolenia i treningi psychologiczne

Proponujemy Państwu szeroki zakres działań dotyczących m.in. relacji pracowniczych oraz funkcjonowania w grupie, do których należą:

- metody wywierania wpływu
- procesy kadrowe
- komunikacja niewerbalna
- metody radzenia sobie ze stresem
- HRM
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- relacje interpersonalne
- kontakt z klientem
- techniki negocjacji i mediacji

Ponadto polecamy Państwa uwadze:

- warsztaty rozwoju osobistego
- trening asertywności

Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w kontakcie bezpośrednim.

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl