wzory opracowań

wzory opracowań

CENNIK

Ustalenie jednej konkretnej kwoty dla wszystkich tworzonych przez nas prac jest niemożliwe, ponieważ zależy to od rodzaju pracy, jej tematu i poziomu merytorycznego oraz objętości.

Każde opracowanie naukowe przygotowane przez pracownika naszego serwisu jest jednorazowe i niepowtarzalne.

Za każdym razem osoba pisząca musi poświęcić różną ilość czasu, aby sumiennie opracować zagadnienie zlecone przez Klienta. W związku z tym, za każdym razem koszt wykonanego opracowania ustalany jest indywidualnie z Klientem.

Na jego koszt wpływają następujące czynniki:

- rodzaj pracy (doktorska, magisterska, licencjacka, zaliczeniowa, prezentacja, referat, itd.)

- rodzaj przedmiotu (tematyka)

- charakter pracy (praca teoretyczna, badawcza, teoretyczno-badawcza)

- ilość i jakość materiałów zgromadzonych przez Klienta

- dostępność źródeł

- ilość i jakość oczekiwanych materiałów

- analizy liczbowe, statystyki, opracowania danych wykresowych i tabelarycznych

- ilość stron

- termin

- język

Na podstawie tych kryteriów przygotowywany jest kosztorys, który zawiera ceny poszczególnych elementów składowych mającego powstać opracowania.

Klient po przesłaniu zapytania poprzez jeden z dostępnych sposobów kontaktu (formularz, poczta elektroniczna, komunikator, telefonicznie) w ciągu kilku godzin otrzyma szczegółową wycenę mającej powstać pracy.

Jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Państwem, aby omówić w szczegółach zasady rozpoczęcia ewentualnej współpracy oraz oczekiwane terminy i sposoby płatności.

Aby zagwarantować Państwu maksymalne bezpieczeństwo, zawsze proponujemy Państwu możliwość zawarcia umowy. Istnieje również możliwość wystawienia faktury VAT.

Stosujemy procedury płatności bezpieczne i komfortowe dla klienta. Gwarancją otrzymania opracowania po zapłaceniu za nie jest możliwość podpisania z naszą firmą umowy. Nasza firma jest wówczas zobligowana przepisami prawa do wywiązania się z wynikających z umowy zobowiązań.

W wypadku kiedy klient nie chce podpisywać umowy stosujemy bezpieczne procedury wykonania zlecenia. Polegają one na podzieleniu zlecenia na kilka części. Wówczas klient dokonuje wpłaty za kolejną część pracy - zmniejsza to ryzyko poniesienia ewentualnych strat przez klienta. Realizacja zlecenia poprzedzona jest przesłaniem klientowi kilkustronicowej próbki przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności. Akceptacja próbki przez klienta to wstęp do ustalania wyceny kolejnych części pracy i terminów.

Każdą cenę ustalamy indywidualnie. U nas możesz negocjować ceny!

Preferujemy przelewy na konto bankowe. Choć akceptujemy tradycyjne formy płatności – przekazem pocztowym.

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl